Kontakt

Orkiestra im. Telemanna
Manager - organizacja koncertów  -   Piotr Sadowski 
Dyrektor orkiestry - Piotr Sadowski  tel.505083693  sadowskip@wp.pl
e-mail: orkiestratelemanna@gmail.com
       soloduotrio@wp.pl
tel: +48 33 8116789